Ovaj Vodič definiše informacije u posjedu službi J.P.“Čistoća“ Herceg Novi, kao i javne evidencije, postupak za pristup informacijama, troškovi postupka, ovlašćenja i odgovorna lica za postupanje po zahtjevu, način objavljivanja vodiča kao i druga pitanja vezana za pristup informacijama iz nadležnosti službi J.P.“Čistoća“ Herceg Novi.

Download:

Dizajn: InfotecH.Novi

HTML5 valid by w3schools.com CSS3 valid by w3schools.com