• Pranje šetališta - avgust 2019.

 • Uređenje Tople

 • Uređenje vidikovca na Njivicama

 • Pranje trga Belavista i komunikacionih prolaza

 • Uređenje kontejnerskih mjesta u neposrednoj blizini pijace

 • Uređenje Kanli kule nakon održanog muzičkog koncerta

 • Postavljeni novi boksovi za smještaj kontejnera u ulici X Hercegovačke brigade

 • Uređenje staza oko manastira na Savini

 • Čiscenje i pranje šetalista - avgust 2019

 • - U saradnji sa NVO "RECAN" odvijale su se aktivnosti na animaciji i edukaciji naših sugrađana i posjetilaca o važnosti reciklaže, sa akcentom na recikliranju aluminijskih limenki. Aktivnosti su započete u julu mjesecu i nastavljaju se u organizaciji DOO "Čistoća" i dalje.

 • - Održavanje megistrale u Zelenici (avg. 2019)

 • - Aktivnosti na košenju javnih zelenih površina u Zelenici - Lalovina, oko Tunela i Željeznička ulica (avg. 2019)

 • - Vanredne aktivnosti na čišćenju Igala i Blatne plaže nakon posljedica poplave i nevremena

 • - Redovno pranje i čišćenje centra grada - (Trg Nikole Đurkovića , trg Belavista, stepenište ispod Sahat kule...) i šetališta na Igalu