• Igra bez kraja
  Mali Mateo dobio je najslađi novogodišnji poklon - malo štene koje se okotilo u Privremenom skloništu za napuštene životinje na Dizdarici. Ova mlada ženka stara je svega 3 mjeseca, vakcinisana je i čipovana, a biće i sterilisana kada se steknu uslovi za to.
  Ovim putem čestitamo Mateu na novom drugaru i zahvaljujemo se njegovoj porodici koji su dobar primjer odgovornog vlasništva nad psima.

 • Akcija čišćenja povodom održavanja svečanosti na Savindan
  Sredinom januara 2020.g. zaposleni u DOO "Čistoća" u sklopu vanrednih aktivnosti čistili su stepenište od crkve Sv Save ka manastiru Savina. U ovoj akciji povodom održavanja svečanosti na praznik Sv Save sakupljeno je 54 vreće otpada i očišćene su veće količine lišća i bilja.

 • Prednovogodišnje aktivnosti na edukaciji
  Služba komercijale i marketinga DOO "Čistoća" nastavila je saradnju sa školama i edukacijom učenika osnovnih škola po pitanju reciklaže i zbrinjavanja napuštenih ljubimaca.... detaljnije

 • Učešće u završnoj konferenciji povodom projekta "Ujedinjeni možemo više-Glas studentima, podrška radnicima"
  Izvršni direktor Društva i predsjednik Sindikalne organizacije sa saradnicima na poziv Unije slobodnih sindikata i NVO Mladi Romi uzeli su učešće u završnoj konferenciji povodom projekta "Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima"... detaljnije

 • Čišćenje neuređenog smetlišta "divlje" deponije otpada
  DOO "Čistoća" je započela sa akcijom čišćenja neuređenog smetlišta tzv. "divlje deponije otpada" na Žvinjama. U akciji čišćčenja učestvuju četiri zaposlena i radnici na utovaru i transportu otpada. U prvom danu čišćenja je prikupljeno 80-tak vreća otpada, a akcija na Žvinjama se nastavlja do konačnog uređenja lokacije.

 • Uređenje Doma kulture Bijela
  DOO "Čistoća" je pružila podršku MZ Bijela u aktivnostima oko uređenja Doma kulture Bijela. Mjesna zajednica nastoji da kroz radove sanacije i druge aktivnosti objekat i prostorije Doma kulture Bijela ponovo stavi u funkciju. Saradnja Mjesne zajednice i komunalnog društva ogleda se u pružanju pomoći oko odvoza veće količine otpada koji se nakupio u akciji čišćenja Doma kulture. Sve aktivnosti se sprovode s ciljem da se u Domu kulture ponovo organizuju manifestacije kulturno zabavnog karaktera.

 • Novski azil za pse dobio dvadeset novih kućica. (link)

 • Edukacija, novembar 2019.god.
  DOO "Čistoća" dugi niz godina ostvaruje saradnju sa osnovnim školama na teritoriji opštine Herceg Novi po pitanju edukacije učenika nižih razreda. Edukacija na temu o važnosti ekologije, značaju reciklaže i praktičnim primjerima o tome kako pojedinac može da doprinese očuvanju zdrave životne sredine sprovodila se u novembru u I, II, III i V razredima OŠ "Milan Vujović" u Herceg Novom, OŠ "Orjenski bataljon" u Baošićima, OŠ "Orjenski bataljon" u Bijeloj i školici u Kamenarima.
  Edukacija se nastavlja i dalje u saradnji sa drugim razredima i školama.

 • Vanredne aktivnosti na čišćenju u Igalu, novembar 2019.god.
  U protekloj sedmici, DOO "Čistoća" je preduzela dodatne aktivnosti na čišćenju plaža i šetališta. Aktivnosti se odvijaju na Igalu, ispod Titove vile i duž blatne plaže. Čistači javnih površina uređuju i oklanjanju otpad koji je more izbacilo i nanjelo na šetalištu i plažama, a sprovođenje ovih vanrednih aktivnosti se nastavlja i dalje.

 • Otklanjanje posljedica nevremena
  Posljedice nevremena, koje je zadesilo cijelu Crnu Goru, nije zaobišlo ni opštinu Herceg Novi. Čistači na javnim površinama, vozači i radnici na specijalnim vozilima uklanjali su otpad nastao uslijed nevremena na teritoriji cijele opštine, kako bi se posljedice nevremena sanirale, a javne površine dovele u red. Radnici na terenu radili su u punom kapacitetu u cilju obezbjeđenja normalizacije higijene i odvijanja svakodnevnih aktivnosti u gradu. (novembar 2019.)

 • Izmjene postojećeg Zakona o komunalnim djelatnostima
  Izvršni direktor Društva, Vladimir Arsić prisustvovao je, kao predstavnik komunalne privrede, II sjednici Odbora udruženja komunalne privrede koja se održavala 6. novembra 2019. u Privrednoj komori Crne Gore... detaljnije

 • Pranje i čišćenje boksova za smještaj kontejnera
  DOO "Čistoća" Herceg Novi je otpočelo sa čišćenjem i pranjem boksova za smještaj kontejnera za odlaganje otpada. Odvijanje aktivnosti na pranju i čićenju lokacija započelo je na području Igala, a nastaviće se kontinuiranio na području cijele opštine Herceg Novi. (oktobar 2019.)

 • Udomljavanje kućnih ljubimaca
  DOO "Čistoća" Herceg Novi, Služba Skloništa za napuštene životinje, pronašla je nove domove za četiri napuštena kućna ljubimca. Udomljavanje kućnih ljubimaca - pasa sprovodi se u skladu sa Zakonom o zaštiti dobrobiti životinja i Pravilnikom o radu Službe Zoohigijene DOO "Čistoća" Herceg Novi. Odgovorni vlasnici u obavezi su da se sa pažnjom staraju o dobrobiti svojih kućnih ljubimaca i pruže im zdravo, sigurno i srećno okruženje, a zauzvrat će dobiti bezgraničnu ljubav razdraganih i veselih ljubimaca

 • U toku oktobra mjeseca postavljeni su novi metalni boksovi za smještaj kontejnera v.1,1m3. Metalni boksovi sa logom Društva postavljeni su na šest lokacija i namjenjeni su za smještaj dva ili četiri metalna kontejnera. Lokacije na kojima su postavljeni kontejneri su: tri lokacije na Toploj (u neposrednoj blizini semafora) i tri lokacije u Zelenici (kod Carina, objekta "Primato" i objekta "Kips").

 • Aktivnosti na čišćenju i uređenju stepenica od trave i korova pored Kuće Ive Andrića.(oktobar 2019)

 • Čišćenje i uklanjanje trave i korova duž putne infrastrukture na dionici opštine od Meljina ka Herceg Novom. (oktobar 2019)

 • Čišćenje i uređenje stepeništa
  Aktivnosti na čišćenju i uređenju stepeništa i kanala kontinuirano se odvijaju tokom oktobra mjeseca. Ovim aktivnostima obuhvaćeno je stepenište kod zgrade Crvenog krsta prema Banjalučkoj ulici

 • Čišćenje kanala u ulici Partizanski put, Stijepa Šarenca i dijela magistralnog puta kod zgrade Crveng krsta (oktobar 2019)

 • Aktivnosti na uređenju kanala i stepeništa
  Krajem septembra sprovode se aktivnosti na uređenju kanala i stepeništa na području donje i gornje Savine do Kanli Kule, u starom gradu, Njegoševom ulicom i na šetalištu. Odvijanje ovih aktivnosti se nastavlja u narednom periodu na drugim lokacijama. (septembar 2019)

 • U skladu sa planom o postavljanju posuda za odaganje otpada, u septembru 2019, su postavljene dodatne ukrasne betonske kante za bacanje otpadaka (sa metalnim uloškom), duž stepeništa Sima Matavulja i u Risanskoj ulici uz magistralu. (septembar 2019)

 • Početkom septembra, zaposleni DOO "Čistoća" uredili su stepeništa. Aktivnosti na čišćenju i pranju stepeništa odvijale su se u Risanskoj ulici i u ulici Mihaila Mustura, a takođe okošena trava i rastinje, pokidane i orezane su grane i uklonjena je drača i korov.

 • Posjeta norveških komunalnih preduzeća - septembar 2019

  Početkom septembra odvijala se posjeta predstavnika norveških komunalnih preduzeća DOO „Čistoća“ Herceg Novi. Norvešku delegaciju je predvodio počasni građanin Herceg Novog Per Jarle Eriksen, a u posjeti su boravili izvršni direktori sa saradnicima iz sedam različitih norveških komunalnih preduzeća.

  Delagacija je posjetila opštinu Herceg Novi i DOO „Čistoća“ u sklopu redovne konferencije ANIN Balkan (Norveska) mreže. ANIN Balkan mreža za upravljanje otpadom s prostora Ex-Jugoslavije za 2017-2021 osnovana je s ciljem učvršćivanja saradnje gradova pobratima iz Norveške i sa prostora bivše Jugoslavije na temu upravljanja otpadom. Pored DOO „Čistoća“ iz Herceg Novog, pismo namjere je potpisano i od strane komunalnih preduzeća iz Konjica, Jablanice, Mostara, Nevesinja i Gornjeg Milanovca, kao i norveških kompanija: BIR, HAMOS, IR, SHMIL, RIR, MNA i TRV.

 • Zajedničkim aktivnostima DOO "Čistoća" Herceg Novi i Službe zaštite i spašavanja okošeno je i uređeno dvorište OŠ "Ilija Kišić" u Zelenici. Ove aktivnosti predstavljaju poklon đacima i njihovim nastavnicima za uspješan početak nove školske godine - septembar 2019.

 • Pranje šetališta - avgust 2019.

 • Uređenje Tople

 • Uređenje vidikovca na Njivicama

 • Pranje trga Belavista i komunikacionih prolaza

 • Uređenje kontejnerskih mjesta u neposrednoj blizini pijace

 • Uređenje Kanli kule nakon održanog muzičkog koncerta

 • Postavljeni novi boksovi za smještaj kontejnera u ulici X Hercegovačke brigade

 • Uređenje staza oko manastira na Savini

 • Čiscenje i pranje šetalista - avgust 2019

 • - U saradnji sa NVO "RECAN" odvijale su se aktivnosti na animaciji i edukaciji naših sugrađana i posjetilaca o važnosti reciklaže, sa akcentom na recikliranju aluminijskih limenki. Aktivnosti su započete u julu mjesecu i nastavljaju se u organizaciji DOO "Čistoća" i dalje.

 • - Održavanje megistrale u Zelenici (avg. 2019)

 • - Aktivnosti na košenju javnih zelenih površina u Zelenici - Lalovina, oko Tunela i Željeznička ulica (avg. 2019)

 • - Vanredne aktivnosti na čišćenju Igala i Blatne plaže nakon posljedica poplave i nevremena

 • - Redovno pranje i čišćenje centra grada - (Trg Nikole Đurkovića , trg Belavista, stepenište ispod Sahat kule...) i šetališta na Igalu