• Početkom septembra, zaposleni DOO "Čistoća" uredili su stepeništa. Aktivnosti na čišćenju i pranju stepeništa odvijale su se u Risanskoj ulici i u ulici Mihaila Mustura, a takođe okošena trava i rastinje, pokidane i orezane su grane i uklonjena je drača i korov.

 • Posjeta norveških komunalnih preduzeća - septembar 2019

  Početkom septembra odvijala se posjeta predstavnika norveških komunalnih preduzeća DOO „Čistoća“ Herceg Novi. Norvešku delegaciju je predvodio počasni građanin Herceg Novog Per Jarle Eriksen, a u posjeti su boravili izvršni direktori sa saradnicima iz sedam različitih norveških komunalnih preduzeća.

  Delagacija je posjetila opštinu Herceg Novi i DOO „Čistoća“ u sklopu redovne konferencije ANIN Balkan (Norveska) mreže. ANIN Balkan mreža za upravljanje otpadom s prostora Ex-Jugoslavije za 2017-2021 osnovana je s ciljem učvršćivanja saradnje gradova pobratima iz Norveške i sa prostora bivše Jugoslavije na temu upravljanja otpadom. Pored DOO „Čistoća“ iz Herceg Novog, pismo namjere je potpisano i od strane komunalnih preduzeća iz Konjica, Jablanice, Mostara, Nevesinja i Gornjeg Milanovca, kao i norveških kompanija: BIR, HAMOS, IR, SHMIL, RIR, MNA i TRV.

 • Zajedničkim aktivnostima DOO "Čistoća" Herceg Novi i Službe zaštite i spašavanja okošeno je i uređeno dvorište OŠ "Ilija Kišić" u Zelenici. Ove aktivnosti predstavljaju poklon đacima i njihovim nastavnicima za uspješan početak nove školske godine - septembar 2019.

 • Pranje šetališta - avgust 2019.

 • Uređenje Tople

 • Uređenje vidikovca na Njivicama

 • Pranje trga Belavista i komunikacionih prolaza

 • Uređenje kontejnerskih mjesta u neposrednoj blizini pijace

 • Uređenje Kanli kule nakon održanog muzičkog koncerta

 • Postavljeni novi boksovi za smještaj kontejnera u ulici X Hercegovačke brigade

 • Uređenje staza oko manastira na Savini

 • Čiscenje i pranje šetalista - avgust 2019

 • - U saradnji sa NVO "RECAN" odvijale su se aktivnosti na animaciji i edukaciji naših sugrađana i posjetilaca o važnosti reciklaže, sa akcentom na recikliranju aluminijskih limenki. Aktivnosti su započete u julu mjesecu i nastavljaju se u organizaciji DOO "Čistoća" i dalje.

 • - Održavanje megistrale u Zelenici (avg. 2019)

 • - Aktivnosti na košenju javnih zelenih površina u Zelenici - Lalovina, oko Tunela i Željeznička ulica (avg. 2019)

 • - Vanredne aktivnosti na čišćenju Igala i Blatne plaže nakon posljedica poplave i nevremena

 • - Redovno pranje i čišćenje centra grada - (Trg Nikole Đurkovića , trg Belavista, stepenište ispod Sahat kule...) i šetališta na Igalu